Extrakční linka

Extrakční linka

Při procesu SCFECO2 vzniká z pevného skupenství přírodních bylin tekutý výtažek. Metoda je založena na rozpustnosti daných složek v rozpouštědle (CO2) v superkritickém stavu.

Hlavní výhody superkritické extrakce v porovnání s jinými metodami extrahování bylin:

  • Extrakt neobsahuje žádné zbytky rozpouštědel
  • Extrakt je zbaven případnýcj těžkých kovů, herbicidů a pesticidů ve vstupní surovině
  • Extrakce probíhá při nízkých a stabilních teplotách

Výhody výtažků z bylin

Bylinné výtažky vyráběné metodou superkritické extrakce pomocí CO2 (zkratka SCFECO2) mají proti přírodním bylinám i výtažkům vyráběným jinými technologiemi řadu výhod. Jsou prosté mechanických nečistot, vysoký tlak působící při extrakci rozbije všechny buněčné stěny případných mikroorganismů ve vstupní surovině a výsledný produkt je tak naprosto mikrobiálně čistý. Dosažení podobných vlastností je u přírodních bylinek prakticky nemožné.

Další neocenitelnou výhodou je čistota výtažku od různého chemického znečištění (herbicidy) a toxických látek (plísní). S extraktem je možné velmi efektivně pracovat. Nanesením extraktu na vybraný nosič je možné zjednodušit použití bylinné směsi, což vám umožňuje udržovat neměnnou chuť a kvalit svých výrobků v čase.

Výtažky vyrobené technologií SCFECO2 je možné použít do široké škály výrobků. Jejich výhodou je dokonalé rozprostření výtažku ve výrobku, zabránění mikrobiální kontaminace z přírodních bylin a časová stabilita výrobku. Ve výrobcích, kde je nežádoucí vidět kousky bylin, hrají výtažky nezaměnitelnou roli. Po dobu užívání těchto výtažků nebyly zjištěny žádné nežádoucí vlivy na finální výrobek.

Extrakční linka