meditačka Lipník

Konopí v Meditační zahradě v Lipníku nad Bečvou

Vědecká klasifikace
Říše rostliny (Plantae)
Podříše cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída vyšší dvouděložné (Rosopsida)
Řád růžotvaré (Rosales)
Čeleď konopovité (Cannabaceae)
Rod konopí seté (Cannabis sativa, L.)
Odrůda  Carmagnola
Poznámka technická odrůda s THC <0,3 %

technické konopí

 

Různé evropské civilizace užívaly konopí po tisíciletí. Ve skutečnosti bylo konopí jednou z nejdůležitějších zemědělských plodin až do 20. století. Tehdy byly některé formy konopí zakázány.

Historie 

Historie konopí se začala psát před více než 14 tisíci let ve stepích Střední Asie, v oblastech dnešního Mongolska a jižní Sibiře. Později se pěstování rostliny rozšířilo především v Číně, kde ji podle archeologických nálezů znali už okolo roku 4000 př. n. l. a používali ji zejména v lékařství, a to proti revmatismu, dně, malárii, ale i roztržitosti. Přestože se vědělo také o jejích omamných účincích, medicínské využití převažovalo.

Uznávaný čínský lékař Chua Tuo (Hua Tuo), žijící kolem roku 200, vyrobil z konopí první anestetikum na světě. Jen pro zajímavost: západní medicína znala anestezii až od poloviny 19. století. Právě v Číně se konopná vlákna začala využívat k výrobě oblečení, provazů i rybářských sítí a před dvěma tisíci let tam spatřil světlo světa rovněž první konopný papír. Později se rostlina rozšířila i do Indie, kde ovšem převážila její „rekreační funkce“.

Z plachetnic do celého světa

Konopí znali a používali také Římané, ovšem nikoliv k účelům rituálním, nýbrž čistě praktickým – vyráběli z něj extrémně pevná lana pro své plachetnice. A právě loďařský průmysl stál nakonec o několik století později za rozšířením zmíněné rostliny do celého světa.

Když se Anglie kolem roku 1500 měnila v námořní velmoc, nařídil Jindřich VIII., aby zemědělci pěstovali víc konopí pro výrobu lodních lan. Alžběta I. dokonce v roce 1563 zavedla zákon, podle nějž museli všichni vlastníci půdy o rozloze přesahující 60 akrů zařadit mezi plodiny na svých polích právě konopí – a pokud tak neučinili, zaplatili tučnou pokutu.

 

Pod dohledem zákonů

Od 16. století pronikalo konopí i do amerických kolonií, kde se z něj rovněž vyráběly oděvy a lodní lana. Jeho velká éra se nachýlila až s nástupem bavlny, respektive s objevem prvního stroje na její zpracování na počátku 19. století. Teprve na jeho sklonku si začali Američané všímat i léčivých účinků rostliny, a vznikla tak řada medikamentů na konopné bázi, přičemž k jejich výrobě nebylo třeba žádných zvláštních povolení. Trh tudíž rychle zaplavily nejrůznější zázračné přípravky na nervy a proti bolesti, často obsahující i další „zajímavé“ přísady.

Rekreační užívání se v Americe rozšířilo až s mexickou revolucí v roce 1910, kdy do země přišlo mnoho mexických emigrantů a s nimi i zvyk konopí kouřit. Rostlina tehdy začala přitahovat pozornost zákonodárců a vyžádala si první právní omezení. Opravdový hon na „marihuanovou čarodějnici“ však začal až kolem roku 1914. Šlo přitom jak o ženy, jež narkotika užívaly původně na předpis například proti menstruačním bolestem, tak o muže, kteří si závislost na konopí vytvořili při léčbě válečných zranění z občanské války.

Konec legrace

Jednotlivé americké státy pak postupně přijaly vlastní zákony, jež konzumaci konopí omezily a umožnily jeho vydání pouze na lékařský předpis.

Celosvětovou restrikci pěstování konopí přijala v roce 1961 OSN v rámci Jednotné úmluvy o omamných látkách, což postupně vedlo k vyšlechtění tzv. průmyslového či technického konopí se sníženým obsahem THC.

 

Léčebné konopí vs. technické konopí

Léčebné konopí je používáno pro lékařské účely. Pokud to zákon dovoluje, bývá předepisováno pověřenými lékaři. Obsahem léčebného konopí jsou všechny látky, které se přirozeně vyskytují u rostlin tohoto typu – včetně THC (tetrahydrokanabinol). Pro své euforické účinky bývá zneužíváno pro rekreační účely, kam řadíme jakékoliv nedovolené užívání konopí pro jiné než lékařské účely.

Druhým typem je takzvané technické konopí, jemuž bývají připisovány také názvy jako CBD konopí, průmyslové konopí nebo konopí bez THC. V poslední době získalo velkou popularitu, stejně jako produkty z něj – zejména CBD olej. Obsahuje stejné látky jako výše popisovaný typ, nicméně jeden podstatný rozdíl tu přece jenom je. THC bývá přítomné pouze do státem povolené hranice 0,3 %, díky čemuž technické konopí postrádá intoxikační, omamné a euforické účinky. Zpravidla obsahuje vyšší procento CBD (kanabidiol), což bývá často uplatňováno v lékařství, jelikož tato látka je známá svými terapeutickými vlastnostmi. Mnoho států napříč celým světem legalizuje tento druh konopí.

Historie konopí v Česku

Když pomineme dávnou historii, největší zlom přišel v dubnu roku 2013. Od prvního dne tohoto měsíce totiž vešel v platnost zákon o léčebném konopí s obsahem THC nad 0,3 %. Následovala vyhláška upravující maximální vydané množství předepsaného konopí na 30 gramů za měsíc a zplnomocnění konkrétních lékařů k vydávání receptů na konopí v elektronické podobě.

Po řadě problémů se české konopí dostalo do lékáren až v roce 2018. S rokem 2020 byl uveden v platnost zákon, díky němuž pacienti platí pouze 10 % z ceny za léčebné konopí, zbytek hradí zdravotní pojišťovna.

Legislativa konopí aktuálně

Webové stránky SAKL zveřejňují seznam předepisujících lékařů z oboru jako jsou neurologie, psychiatrie, léčba bolesti, onkologie, infekční lékařství, revmatologie a mnoho dalších. Pokud trpíte některým z níže uvedených zdravotních problémů a jste otevřeni konopné léčbě, obraťte se na vašeho ošetřujícího lékaře, popřípadě na odborníka z konkrétní oblasti lékařství.

Konopí k léčebným účelům smí lékař předepsat pro léčbu těchto potíží:

Spasticita (svalové napětí) – kromě napětí doprovázeného bolestí, způsobeného například roztroušenou sklerózou nebo poraněním míchy, je možné získat předpis na konopí také u bezbolestné spasticity omezující pohyb a mobilitu. Do této skupiny dále patří samovolné svalové záškuby s původem v neurologickém onemocnění, poškození míchy nebo mozku, třes způsobený Parkinsonovou chorobou atd.

Chronická bolest – může souviset s degenerativním či onkologickým onemocněním. Dále sem patří neuropatická bolest a bolest při glaukomu (lidově zelený zákal).

Nauzea, zvracení – zpravidla chronického typu.

Nechutenství – zvýšení chuti k jídlu v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění nebo s léčbou onemocnění HIV.

Tourettův syndrom – konopí bývá používáno pro zmírnění tiků.

Dermatóza – obličejové a další kožní defekty.

 

Zdroj: www.sukl.cz

https://www.stoplusjednicka.cz/dejiny-konopi-za-vuni-posvatne-travy