hemp, konopí, CBD, THC, kanabinoidy

Úleva od bolestí a utrpení

Konopí a volné radikály

Kanabinoidy včetně THC a CBD působí v těle proti stárnutí, a to díky své schopnosti inhibovat negativní následky nadměrné produkce volných radikálů. Jak na rostlinné kanabinoidy (fytokanabinoidy), tak na ty, jež si produkuje naše tělo samo (endokanabinoidy), bychom měli pohlížet jako na živiny či potravu nezbytnou pro zdraví a vitalitu. Chrání nás před následky působení volných radikálů, které jsou příčinou všech onemocnění souvisejících se stárnutím, a to včetně rakoviny.

Je důležité upozornit, že volné radikály jsou také nezbytné pro život, jelikož dodávají tělu zpětnou vazbu a přispívají tak k udržení celkové homeostáze (tedy stabilního vnitřního prostředí). Volné radikály jsou pro nás jak nezbytné, tak škodlivé – záleží na tom, jak je tělo dokáže regulovat. Konopí chrání různé druhy buněk, které kvůli zvýšení efektivity spalují velké množství karbohydrátů produkujících nebezpečné volné radikály. Zároveň napomáhá ochraně buněk, jež jsou přepracované a produkují příliš volných radikálů, a to prostřednictvím bezpečné a účinné buněčné recyklace (autofagie). Autofagie je iniciována ve chvíli, kdy buňky spalují tuk jako hlavní zdroj energie.

buňka, receptor, CBD, THCVšestranné zdravotní přínosy kanabinoidů vycházejí z toho, že dokážou regulovat zdroje buněčné energie tak, aby v organismu byla navozena homeostáze (U živých organismů je to schopnost udržovat stabilní vnitřní prostředí, které je nezbytnou podmínkou jejich fungování a existence, i když se vnější podmínky mění – wikipedia). Díky schopnosti komplexně ovlivňovat homeostatickou kapacitu metabolismu lze o kanabinoidech hovořit jako o adaptogenech s výraznými léčebnými účinky.

Za celosvětovým znovuobjevováním účinků léčby pomocí konopí stojí jedinci, kteří na vlastní oči viděli, jak konzumace konopí zlepšuje zdraví. Po celém světě přibývá lidí, kteří si sami na sobě mohli vyzkoušet zdravotní prospěšnost konopí. Zdá se, že konopí působí na všechny nemoci, co nás trápí, díky interakci s endokanabinoidním systémem, jenž představuje regulační systém nezbytný pro naši existenci.

Výsledky studie konopí

Při genetických pokusech na myších, jimž byly odebrány CB1 receptory, byla prokázána důležitost těchto receptorů – testované myši umíraly velmi předčasně a celkově měly bez stimulace CB1 receptorů strach se volně pohybovat v kleci. Nabádám všechny, aby se seznámili s léčebnými, výživovými a hospodářskými přednostmi konopí. Zatím jsme stále na začátku odhalování všech přínosů, jež tato rostlina může pro lidstvo mít.

Člověk od přírody nemá rád změnu, nicméně většina z nás ji uvítá, pokud to bude znamenat úlevu od bolestí a utrpení. Ze synergie mezi osobními zkušenostmi a poznatky moderní vědy vysvítá, že rapidní nárůst počtu lidí užívajících konopí bude nevyhnutelný, nezastavitelný a nevratný.

Autor: Robert Melamede

krystalické CBD

Izolované CBD nebo celá rostlina?

Konopí je v hledáčku vědců již několik desítek let. Není se čemu divit! Znáte jinou rostlinu, která více jak 4000 let slouží lidem tak, jako konopí? Ze které rostliny je možné vyrobit více jak 20 000 různých výrobků?

Zaměřme se na konopí a jeho léčebné vlastnosti. Vědci z Izraele, kde se již teď léčí konopím všechny věkové kategorie a mají už několik let úspěšného léčení za sebou, vydali zajímavou studii.

Studie dokládá lepší léčebné vlastnosti celé rostliny bohaté na CBD v porovnání se samotným (izolovaným) CBD. Studie byla vydána v Pharmacology & Pharmacy v únoru 2015.

Dosavadní studie za posledních 15 let dokládají, že podávání čistého CBD vedlo k léčebné odezvě, vyjádřené křivkou ve tvaru zvonu. Je tím myšleno, že v případě překročení určité dávky izolovaného CBD dojde k dramatickému poklesu terapeutického účinku.

Pro účely srovnání byly použity dvě skupiny myší. Jedné skupině podávali čisté CBD a druhé skupině konopný extrakt. Studie byla zaměřena na protizánětlivé a analgetické působení. Stejně tak sledovali rozsah, kdy čisté CBD nebo extrakt inhibuje TNF-a, což je molekula signalizující zánět. Právě porucha TNF-alfa se podílí na mnoha onemocněních včetně rakoviny, Alzheimera, klinické deprese a syndromu dráždivého trakčníku.

Opět byly potvrzeny dřívější studie, kdy čisté CBD vykazovalo křivku působení ve tvaru zvonu s úzkým terapeutickým oknem.

V případě podávání extraktu z rostliny druhé skupině myší bylo dosaženo odlišných výsledků. V tomto případě byl pozorován přímý vliv na dávce. Byla prokázána závislá inhibice bolesti, zánětu a produkce TNFa. Izraelský tým tedy potvrdil jasnou korelaci množství dávky na výše zmíněných účincích, čímž tuto rostlinu doporučili jako ideální pro klinické použití.

Stejně tak vědci potvrdili, že použitím malého množství extraktu bylo docíleno terapeutického efektu úlevy od bolesti, v porovnání s mnohem větším množstvím čistého CBD, potřebného k dosažení stejného analgetického účinku.

Nevýhodou čistého CBD spočívá v tom, že urychluje dramatický pokles účinnosti, je-li podána více než konkrétní dávka. „Předávkování“ extraktu bohatého na CBD nenarušilo terapeutickou účinnost. Když byla podána větší než optimální dávka extraktu, účinnost se ustálila, což naznačuje, že bylo dosaženo léčivého efektu.

Stejně tak vědci zkoumali účinnost CBD extraktu ve srovnání s dostupnými analgetiky – léky. Zjistili, že jak čisté CBD, tak extrakt vykazovali vyšší protizánětlivou účinnost než aspirin. Aspirin, který je registrovaný pro svůj inhibiční účinek na produkci TNFa, byl zanedbatelný ve srovnání se silnými inhibičními účinky čistého CBD a extraktu.

Scanning of a human brain by X-rays

Konopný flavonoid Apigenin podporuje zdraví mozku

D’Or Institut pro výzum & vzdělání a dvě brazilské univerzity uveřejnily výsledky z laboratorního testování, které ukazují, že APIGENIN, flavonoid nacházející se v různých rostlinách, podporuje tvorbu zdravých neuronů a posiluje mozkové buňky.

Apeginin se nalézá v petrželi, celeru, heřmánku, červené paprice a v mnoha jiných rostlinách, včetně květů konopí. Konopné květy obsahují kombinace kanabinoidů, terpenů a flavonoidů, které se synergicky podporují v účincích.

Apigenin jako jeden z mála flavonoidů je odpovědný za zpomalení vstřebávání dopaminu, noradrenalinu a serotoninu. Předpokládá se, že hraje významnou roli při řešení potíží s ADHD, depresemi, Parkinsonovou chorobou, schizofrenií a Tourettovým syndromem.

Uvedená studie (Commitment of human pluripotent stem cells to a neural lineage is induced by the pro-estrogenic flavonoid apigenin) uvádí, že již po několika dnech vystavení kmenových buněk apigeninu, došlo ke změnám. Kmenové buňky byly schopné silnějšího a robustního spojení s jinými mozkovými buňkami.

Studie byla provedena jako součást disertační práce Cliede Souza z Ústavu biomedicínských věd, na Federální univerzitě v Rio de Janeiru v Brazílii. Mezi ostatní zúčastněné vědce patří Bruna Paulsen a Helena Borges, a to jak z Federální univerzity v Rio de Janeiru, tak Silvia Costa z Federální univerzity Bahia. Stevens Rehen a Sylvie Devalle oba přispěli k studii z D’Or institutu pro výzkum a vzdělávání.

5

Opomíjený poklad farmakologie

Třebaže je nám konopí dobrým společníkem už několik tisíc let, vědci stále objevují nové a nové látky prospěšné pro tělesnou i duševní stránku člověka.

Nejznámějšími látkami v konopí jsou kanabinoidy. Zatím jich bylo objeveno něco málo přes 140. Kromě kanabinoidů se v konopí nachází další látky, jako jsou terpeny, flavonoidy a alkaloidy, přičemž stále dochází k objevování dalších.

Hlavní účinné látky se nachází v sekretu miniaturních žláz, v trichomech, které jsou po celém povrchu rostliny. Jejich funkcí je chránit semínko před okolními vlivy. Čím více je rostlina vystavena stresu, tím více trichomy vytváří lepkavou pryskyřici.

konopí trichomyKanabinoidy jsou považovány za hlavní terapeutickou složku v konopí. Vyskytují se v přírodě pouze v rostlině konopí a tělech živočichů od měkkýšů výše. Buď je tělo schopno vyrobit dostatečné množství kanabinoidů (endokanabinoidů) samo, nebo je může přijmout pouze z konopí.

V posledních několika letech se věda zabývá terapeutickým využitím kanabidiolu, pro který se používá zkrácené označení CBD. Kanabidiol má velký terapeutický potenciál bez psychotropních účinků. Studie z celého světa prokazují, že CBD zmírňuje příznaky cukrovky, zmírňuje infekce vyvolané rezistentními kmeny bakterií, působí protizánětlivě, analgeticky, řeší problémy se spánkem.

CBD a potažmo celé spektrum kanabinoidů v konopí by nedosahovalo takových účinků izolovaně, bez podpory dalších látek, zvláště pak terpenů. Terpeny propůjčují konopí nejen specifickou chuť a vůni, ale s kanabinoidy působí synergicky.

V konopí mají terpeny jeden velmi důležitý úkol – napomáhat kanabinoidům při průchodu z krevního řečiště až k receptorům, kde ovlivňují jejich navázání. Mimo jiné mají terpeny i své vlastní účiny, zcela nezávislé na kanabinoidech.

Z nejedné vědecké studie vyplývá, že nejvíce konopí napomáhá ve své synergii, tedy kanabinoidy, terpeny a další látky působí společně. Navzájem se podporují a posilují své vzájemné působení na organismus.